كتابشناسى امام موسى كاظم(ع) : http://www.aviny.com/Occasion/Ahlebeit/ImamKazem/Veladat/86/vije_mosabne_jafar/04.aspx

راهنماهاي دسترسي به فهرست پيوسته كتابخانه ها در وب

تأليف: سيد حسين محمدي

 كارشناس كتابداري دانشگاه علامه طباطبايي
hossen77@noavar.com

 

كليد واژه ها: فهرستهاي پيوسته - كتابخانه ها - وب - راهنماها

امروزه بهترين روش براي كسب اطلاع از منابع موجودي كتابخانه ها، استفاده از فهرستهاي رايانه اي كتابخانه ها مي باشد. فهرستهاي رايانه اي اطلاعات كتابشناختي منابع نظير پديد آورنده، عنوان، موضوع، شماره راهنما، ناشر، محل نشر، تاريخ نشر و غيره را در بر مي گيرند.
در اين ميان گسترش روز افزون شبكه جهاني وب و قابليتهاي فرا متني و چند رسانه اي آن در ارسال و دريافت اطلاعات مفهوم فهرست همگاني را متحول ساخته و افقهاي جديدي را به منظور دسترسي كارآمد و مؤثر به فهرست پيوسته كتابخانه ها نمايان ساخته است. ويژگيها و قابليتهاي برجسته و منحصر به فرد فهرستهاي پيوسته محيط وب در مقايسه با فهرستهاي سنتي مثل دسترسي به اطلاعات چند رسانه اي (متن، صورت، تصوير) پيوندهاي فرامتني در ركوردهاي كتابشناختي، به كارگيري جلوه هاي گرافيكي براي استفاده مؤثر و جذابيت بخشيدن به فهرست و امكانات جانبي ديگر نظير ارسال نتايج كاوش از طريق پست الكترونيكي، جستجو به زبانهاي مختلف و نمايش فرمتهاي فهرستنويسي ماشين خوان همراه با تصاوير مرتبط با فهرست مربوطه و همچنين قابليتهاي ديگر باعث گرايش كتبابخانه ها به اين محيط جديد شده و اكثر آنها فهرست پيوسته خود را از طريق اين شبكه نوظهور در دسترس عموم قرار داده اند.
استفاده از فهرستهاي پيوسته محيط وب در بسياري از موارد باعث تسهيل خدمات كتابداري و اطلاع رساني مي شود. يكي از مزاياي استفاده از فهرستهاي پيوسته محيط وب تسهيل فرآيند فهرستنويسي منابع اطلاعاتي ميباشد.
در واقع امروزه بيشتر كتابخانه ها براي صرفه جويي در وقت، هزينه و همچنين نيروي انساني خود از فهرستهاي پيوسته محيط وب براي سازماندهي و فهرستنويسي منابع خود استفاده مي نمايد. براي مثال با استفاده از فهرست پيوسته كتابخانه كنگره آمريكا مي توان اطلاعات ضروري اثر مثل شماره رده بندي كتابخانه كنگره موضوع بر اساس هر عنوانهاي موضوعي كتابخانه كنگره را به دست آورد. همچنين تسهيل فرايند تحويل مدرك، خريد و سفارش منابع اطلاعاتي و نيز امانت كتاب و همكاري بين كتابخانه اي از راه دور از يك ديگر خدماتي است كه مي تواند از طريق فهرستهاي پيوسته محيط وب ارائه گردد. در اين ميان به دليل رشد فزاينده فهرستهاي پيوسته امروزه راهنماها و پايگاههاي متعددي در شبكه وب وجود دارند كه امر دسترسي به فهرستهاي پيوسته را تسهيل مي نمايند.
با استفاده از اين راهنما و پايگاهها مي توان به فهرست انواع كتابخانه ها دسترسي پيدا كرد. لذا به دليل نقش ويژه اين راهنماها در دسترسي جامع به فهرست پيوسته كتابخانه ها در اين نوشته تعدادي از آنها معرفي مي شود.


libdex
www.libdex.com


پايگاه libdex يكي از كاربردي ترين و برجسته ترين پايگاهها براي شناسايي و دسترسي به فهرست پيوسته كتابخانه ها و ناشران سراسر جهان در شبكه وب به شمار مي رود. از طريق جستجو در پايگاه اطلاعاتي اين راهنما مي توان به فهرست پيوسته و يا سايت وب حدود 18 هزار كتابخانه در سراسر جهان دسترسي پيدا كرد. از ديگر خدمات و قابليتهاي ويژه اين پايگاه مي توان به امكان دسترسي به فهرست پيوسته كتابخانه هاي 60 كشور از طريق جستجو در نمايه جغرافيايي كشورها و همچنين فهرست پيوسته حدود 7 هزار ناشر در سراسر جان از طريق جستجوي نام ناشر و نيز سياهه نرم افزارها و شركتهاي ارائه دهنده فهرستهاي پيوسته در محيط وب اشاره كرد.Web cats
www.light.com/Webcats


راهنماي وب كتز يكي از مهمترين راهنماهاي فهرستهاي پيوسته كتابخانه ها و ناشران در شبكه وب به شمار مي رود. با اتصال به وب سايت اين راهنما در شبكه وب مي توان به فهرست پيوسته كتابخانه هاي بيش از 70 كشور از طريق جستجو در نمايه جغرافيايي كشورها و نيز نمايه نوع كتابخانه (ملي، تخصصي، عمومي، دولتي، دانشگاهي) و همچنين فهرست پيوسته حدود 100 ناشر در بيش از 50 كشور دسترسي پيدا كرد. از ديگر امكانات و قابليتهاي برجسته اين راهنما مي توان به دسترسي به سياهه نرم افزارهاي فهرست پيوسته در محيط وب و همچنين كسب اطلاع از آخرين پيشرفتها و تغيير تحولات در زمينه نرم افزارهاي كتابخانه اي از طريق شركت در گروههاي مباحثه مرتبط با فهرستهاي پيوسته اشاره كرد. از خدمات ارزشمند ديگر راهنماي web cats كه مي تواند مورد استفاده كتابداران قرار گيرد. امكان دسترسي به اطلاعات جامعي در زمينه هاي گوناگون مثل منابع مرجع پيوسته، حق مؤلف، مديريت دانش، خدمات تحول مدرك، نشر الكترونيكي و ارزيابي سايتهاي وب تحت عنوان librarians Resource center مي باشد.


lib Web
http://sunsite.Berkeley.edu/  


اين راهنما اطلاعات بيش از 6 هزار صفحه وب كتابخانه ها را در بيش از 100 كشور جهان پوشش مي دهد. اين راهنما فهرست پيوسته كتابخانه هاي آمريكا، آفريقا، اروپا، آسيا، نيوزلند، استراليا، آمريكاي جنوبي و غيره را شامل مي شود. در اين راهنما جستجو براي شناسايي و دسترسي به فهرست پيوسته كتابخانه ها مي تواند از طريق انتخاب مناطق جغرافياي و يا به صورت كليد واژه انجام شود. فرضاً با انتخاب كتابخانه هاي قاره اروپا، فهرستي از كتابخانه هاي ملي، عمومي، دانشگاهي و غيره در كشورهاي اروپايي ظاهر مي شود كه با انتخاب هر كدام از آنها مي توان به فهرست پيوسته و يا وب سايت كتابخانه مورد نظر دسترسي پيدا كرد.


(OPAC) Library online catalogs
 www.lub.lu.se/netlab/documents/opacs-top-html


در اين راهنما مي توان به فهرست رايانه اي كتابخانه هاي كشور هاي مختلف دسترسي پيدا كرد. منابع مورد نياز از دو طريق telnet اتصال از راه دور و يا وب جهان گستر (WWW) قابل جستجو مي باشند.
National library catalogues world wide
راهنما فهرست پيوسته كتابخانه هاي ملي سراسر جهان
WWW.library.uq.edu/ssah/jeast
اين راهنما يكي از مناسبترين وب سايتها براي دستيابي به فهرست كتابخانه هاي ملي در سراسر جهان به شمار مي رود. اين راهنما فهرست پيوسته حدود 60 كتابخانه ملي معتبر از سراسر جهان را در اختيار جستجو گر قرار مي دهد.
از قابليتهاي ارزشمند و مزاياي ويژه اين راهنما اين است كه علاوه بر ارائه امكانات دسترسي به فهرستهاي پيوسته كتابخانه ها، اطلاعات ارزشمند ديگري نيز مثل واسط زبان فهرست پيوسته در وب و يا تلنت و همچنين قابليتهاي ديگري مثل پيوندهاي فرامتني، استفاده از جلوه هاي گرافيكي و تصويري، اطلاعات چند رسانه اي، استفاده از پست الكترونيكي و نمايش فرمتهاي مختلف مارك، يوني مارك و غيره را در اختيار كاربر قرار مي دهد.
دسترسي به فهرست پيوسته كتابخانه ها در اين راهنما از طريق جستجو در ليست الفبايي كشورها امكان پذير مي باشد.

 


LibWeb cats
www.librarytechnology.org


راهنماي (lib wdbcats) يكي از راهنماهاي مفيد براي دسترسي به فهرست پيوسته كتابخانه ها به شمار مي رود. از طريق جستجو در پايگاه اطلاعاتي اين راهنما مي توان به فهرست پيوسته و همچنين وب سايت حدود 4500 كتابخانه جهان در شبكه وب دسترسي پيدا كرد. همچنين با استفاده از راهنماي libwebcats مي توان به نشاني پست الكترونيكي كتابخانه ها (Email) دسترسي پيدا كرد. دسترسي به فهرست پيوسته كتابخانه ها در اين راهنما از طريق جستجوي الفباي كشورها و همچنين بر اساس نوع كتابخانه (ملي، عمومي، دانشگاهي، تخصصي) و موقعيت جغرافيايي كتابخانه (كشور، شهر، استان، امكان پذيرمي باشد.)
 


Gabrial Gateway to Erope’s Nationallibraries

www.kb.nl\gabriel\


از طريق اين راهنما كه خدمات آن به صورت رايگان ارائه مي شود مي توان به فهرست پيوسته بسياري از كتابخانه هاي ملي كشورهاي روپايي نظير آلمان، انگليس، دانمارك، هلند، فرانسه، تركيه، سوئد، بلژيك، ايتاليا، كرواسي، اتريش، روسيه، نروژ، اسپانيا، سوئيس، فنلاند، اسلواكي، ايسلند، اسلواني و غيره به صورت پيوسته دسترسي پيدا كرد. شايان ذكر است كه براي استفاده از فهرست پيوسته برخي از كتابخانه ها داشتن گذر واژه (Password) ضروري مي باشد. منابع و وب سايتهاي اين راهنما به سه زبان انگليسي، فرانسوي، آلماني، قابل دسترسي است و به صورت ماهانه روزآمد مي شود.Library of congress online catalog
http://catalog.loc.gov


فهرست پيوسته كتابخانه كنگره آمريكا يكي از كارآمدترين فهرستهاي پيوسته در شبكه وب مي باشد. اين فهرست پيوسته اطلاعات بيش از 15 ميليون ركورد كتابشناختي شامل (كتابها، نشريات، مواد ديداري و شنيداري، آثار موسيقي، منابع نقشه برداري، كتابهاي در حال انتشار، فايلها و پرونده هاي كامپيوتري، فهرستگان ملي آمريكا و غيره را شامل مي شود. اين فهرست پيوسته به ويژه براي فهرستنويسي منابع جديد كه هنوز در پايگاه اطلاعاتي (CD-marc) موجود نمي باشد بسيار با ارزش است. به طوري كه از طريق اين فهرست پيوسته به راحتي مي توان به فهرست برگه كتابهايي كه اخيراً منتشر شده اند دسترسي پيدا كرد. از ديگر امكانات ارزشمند فهرست پيوسته كتابخانه كنگره، امكان نمايش و ذخيره فرمت مارك ركوردهاي كتابشناختي است كه فرآيند انتقال اطلاعات را به ديگر نظامهاي فهرست ماشين خوان تسهيل كرده است. جستجو در اين فهرست پيوسته براي بازيابي اطلاعات به دو صورت ساده و پيشرفته انجام مي گيرد. همچنين از طريق امكانات پيش بيني شده در اين فهرست مي توان خلاصه و يا نمونه كامل ركوردهاي بازياببي شده را بلافاصله به هر كجا كه داراي نشاني پست الكترونيكي است ارسال نمود. اين قابليت هنگامي ارزش واقعي خود را نشان مي دهد كه حجم زيادي از اطلاعات كتابشناختي يا ديگر رسانه ها بازيابي شده باشند و امكان چاپ و يا ذخيره آنها براي استفاده كننده وجود نداشته باشد، از ديگر ويژگيهاي منحصر به فرد فهرست پيوسته كتابخانه كنگره دسترسي به فهرست جامعي از كتابخانه هاي، دانشگاهي، تخصصي و عمومي آمريكا، كانادا و برخي كشورهاي ديگر از طريق پيوندهاي فرامتني ارائه شده در اين فهرست مي باشد.


منابع و مأخذ


1. library online public Access catalogs: (OPACS) [online] available
at: www.Itcompany.com/inforetriever/opac/htin   . Accessed:[25 mar2003].
2. Online catalogs directory:[online] available at: www.directory.google.com/Top/reference/libraries/online_catalogs/Directories   .Access in:[5 Apr 2003]

                   .  برگرفته از مجله الكترونيكي نما، مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران ، شماره سوم ،دوره اول               

 كتابخانه محمديه يكي از كتابخانه هاي عمومي كتابخانه هاي وابسته آستان قدس رضوي  است كه درسال 1377در مسجد محمديه(ص) واقع در ميدان عسكريه افتتاح گرديد.  با توجه به استقبال زياد مراجعان ازكتابخانه و همچنين افزايش منابع،كتابخانه  به يك مكان بزرگتر و زيباتر نياز داشت كه با رايزنيهاي انجام شده با مسجد تازه سازي  در پيچ دوم تلگرد موافقت شد. كتابخانه در تاريخ 22/06/1381به اين مسجد تازه ساز(مسجد جواد الائمه(ع)) منتقل گرديد.

واقف

 مسجد جواد الائمه(ع) ومدرسه بهمن و بيمارستان 22بهمن را حاج عبدالحسين بهمن ساخته كه باتوجه به هزينه هاي انجام شده و سبك معماري آنها  زيبايهاي خاصي به منطقه داده است.

آدرس وتلفن كتابخانه

 كتابخانه محمديه واقع در:كوي طلاب -پيچ دوم تلگرد-روبروي بيمارستان 22بهمن-مسجد جواد الائمه(ع)مي باشدوتلفن كتابخانه2595737   است.

كتابخانه در زير زمين مسجد جوادالائمه(ع) است كه درب ورودي كتابخانه دركوچه فرعي جنب مسجد مي باشد.

تجهيزات

تجهيزات كتابخانه شامل :13ميز مطالعه -74صندلي -40قفسه يكرو و9 قفسه دورو-سه ميز اداري -3 صندلي اداري –يك دستگاه رايانه به همراه چاپگر-12838نسخه كتاب-يك  قفسه چوبي مجلات –يك قفسه ويتريني تازه هاي كتاب-يك كمد شيشه اي براي CDها وكارتهاي عضويت-120عدد CD-يك ذخيره كننده برق (UPS)براي رايانه و...

تالار ها

 تالار هاي كتابخانه شامل يك تالار اصلي و يك تالار فرعي و يك تالار مختص قفسات دو رو كتابخانه ميباشد كه در تالارهاي اصلي وفرعي 40 قفسه يكرو كنار ديوارقرار گرفته وبراي استحكام به ديوارها پيچ شده و ميزو صندلي مراجعين در وسط تالارها مي باشد كه در نوع خود جلوه خاصي به كتابخانه داده است.

 

 

واحد امانت

واحد امانت كتابخانه  در تالار اصلي قرارگرفته و امانت كتاب بصورت رايانه اي انجام مي شود.همچنين سايركارهاي واحد امانت مانند جستجوي كتاب و چاپ كارت اعضاء و...همه اينها تحت نرم افزار كاوش مي باشند.

 

واحد سمعي و بصري

واحد سمعي و بصري كتابخانه كه شامل 120عدد CD در زمينه هاي مختلف مي باشد در كمد شيشه اي مخصوص CDمرتب شده و ليست آن در زير شيشه ميز امانت قرار گرفته است.CDها به مدت 3 روزه امانت داده مي شوند.

بخش مطبوعات

مطبوعات در تالار فرعي قرارگرفته است وبا توجه به اختصاص يك ميز مطالعه  به مطبوعات ،از لحاظ روزنامه ها و مجلات كامل مي باشد وسعي شده  تقريبا   تمامي روزنامه ها و مجلات منتشر شده تهيه گردد.

بخش مرجع

بخش مرجع كتابخانه نيز در تالار فرعي مي باشد كه 5قفسه از مجموعه را  به خود اختصاص داده و از لحاظ كتب مرجع نيز در سطح نسبتا خوبي مي باشد .توضيح اينكه با توجه به مراجعه  زياد براي زندگينامه دانشوران ،كتب زندگينامه ها را از تمامي رده ها براي سهولت دستيابي به بخش مرجع منتقل نموده ايم.كتب مرجع شامل دايره المعارفها ،فرهنگ لغت نامه ها،زندگينامه ها،منابع جغرافيايي و ... مي باشند.

منابع كتابخانه

درحال حاضركتابخانه محمديه داراي 12838نسخه كتاب در موضوعات مختلف مي باشد كه به روش رده بندي دهدهي ديويي مرتب شده و به صورت قفسه باز به مراجعين خدمات داده ميشود.مجموعه كتابخانه مخصوصا درزمينه هاي كمك درسي  و كامپيوترو منابع آزمونهاي  كارشناسي و كارشناسي ارشد  تقويت شده است.

منابع كتابخانه باتوجه به نياز مراجعان و اعضاي كتابخانه تهيه مي گردد و در مواردي  از خود مراجعان براي تهيه منابع نيزنظر خواهي مي شود.علاوه بر منابع خريداري شده ازطريق كتابخانه،يكسري از منابع  اهدايي كه متناسب با نياز مراجعان مي باشد براي مجموعه كتابخانه سفارش و  آماده سازي  مي گردد.

نشريات

نشريات شامل روزنامه هاي قدس ،خراسان ،ايران ، جمهوري،كيهان ،جام جم ، ايران ورزشي و اطلاعات مي باشد.مجلات شامل :جوانان امروز ،كيهان ورزشي، خانواده سبز،خانواده ،موفقيت،جوان كامپيوتر،زن روز،روزهاي زندگي ،راه زندگي و راه دانشگاه است.

تاسيسات

از لحاظ امكانات تاسيساتي كتابخانه مجهز به دو كولر آبي 7هزار مي باشد كه يكي در پشت بام مسجد ويكي در پشت پنجره كتابخانه قرار گرفته كه در فصل گرما تهويه مناسبي انجام -    مي شود .همچنين يك آبسرد كن ويك دستشور كه در راهروي كتابخانه براي استفاده مراجعان مي باشد.درفصل سرما نيز ازدو بخاري 12هزار استفاده مي شود.

كتابخانه داراي دو كپسول آتشنشاني مي باشد كه يكي در ابتداي سالن مطالعه و ديگري در انتهاي سالن مطالعه اصلي روي ديوار نصب گرديده است.

تعداد نيروها

 نيروهاي كتابخانه شامل دونفر آقا (يك كتابدار و يك كمك كتابدار)در شيفت آقايان و دونفر خانم (يك كتابدار و يك كمك كتابدار)در شيفت بانوان مشغول به خدمت مي باشند. 

همچنين يك نفر مسئول نظافت كتابخانه است كه فقط روزهاي زوج به كتابخانه مي آيد.

تعداد اعضاي كتابخانه تا به امروز3880 نفر مي باشند كه از اين تعداد   1060 نفر آقا و تعداد2820خانم مي باشند.

شرايط عضويت

ازآنجا كه كتابخانه محمديه يك كتابخانه عمومي ميباشد همه افراد منطقه كه دوره ابتدايي راتمام كرده باشند ميتوانند با مدارك مورد نياز براي عضويت به كتابخانه مراجعه كنند.

آيين نامه كتابخانه

1-كتابهاي امانتي كتابخانه فقط به دارندگان كارت عضويت امانت داده مي شود. اما كتب امانت داده شده را هرشخصي مي توان به كتابخانه تحويل دهد.

تبصره:

الف)اعضاي بخش امانت اجازه ندارند كارت عضويت خود را در اختيار اشخاص ديگر قرار دهند.درصورت تخلف ،عضو از زمان تحويل كارت ،15روز از دريافت كتاب امانتي محروم خواهد شد و درصورت تكرار ،پس از سه نوبت كارت عضويت وي باطل خواهد شد.

ب)مدت اعتبار كارت عضويت از تاريخ صدور يك سال خورشيدي خواهد بود.در صورت تمايل عضو ميتواند با ارائه معرفي نامه جديد و پرداخت حق عضويت سالانه كارت خود را براي يك سال تمديد نمايد.

ج)حق عضويت سالانه اعضاي بخش گردش كتاب با تصويب هيئت مديره محترم كتابخانه تعيين خواهد شد .                                                                                                      د) درصورت مفقود شدن كارت عضويت ، صدور المثني مستلزم گذشت 2 ماه اززمان  اطلاع  ميباشد .

2. در هر نوبت بيش از 2 نسخه كتاب به امانت داده نميشود .

3. حداكثر زمان امانت كتاب مدت2 هفته خواهد بود.

تبصره :

كتاب امانت، بايد راس موعد مقرر برگشت داده شود ، درصورت نياز مشروط به اينكه كتاب مورد نظر در رزرو قرار نگرفته باشد ، عضو ميتواند مجددا آ ن را تمديد نماييد .

4. در تاخير در استرداد كتابهاي امانتي به شيوه ذيل عمل خواهد شد :

الف ) تاخير اول ، جريمه نقدي و محروميت از دريافت كتاب به مدت يك نوبت زمان تاخير.

ب) تاخير دوم ، جريمه نقدي و محروميت از دريافت كتاب به مدت دو نوبت زمان تاخير.

ج) تاخير سوم ، كارت عضو باطل خواهد شد .

5. در صورتيكه كتاب امانت داده شده نزد عضو ، خط خورده ، مخدوش وياناقص گردد، عضو مكلف به تامين خسارت آن خواهد بود .

6. چنانچه كتاب در نزد عضو مفقود شود ، عضو موظف است عين كتاب را خريداري وتحويل دهد.

7. عضو موظف به رعايت مقررات كتابخانه مي باشد،درصورت عدم رعايت ادامه عضويت بانظر مسئول كتابخانه خواهد بود.

مدارك لازم جهت عضويت:

1-فتوكپي شناسنامه و كارت شناسايي از هركدام يك برگ

2-عكس 2*3دو قطعه

3-تكميل فرم درخواست عضويت و ضامن همراه بافتوكپي كارت شناسايي كارمندي يا جواز كسب ضامن و معرفي نامه از محل تحصيل يا محل كار

4-رسيد پرداخت حق عضويت سالانه

ساعت كار كتابخانه

كتابخانه  از ساعت 30/7صبح الي 13بعد ازظهرمختص بانوان و از ساعت 30/13 الي 30/19بعدازظهربه آقايان اختصاص دارد.

خدمات فوق العاده كتابخانه شامل :

بريده جرايد كه هر15روز عوض مي شود.

تازه هاي كتاب كه بعد از آماده سازي در قفسه مخصوصي قرار مي گيرند.

همچنين كتابهاي ناشناخته و جالب و كتابهايي كه به مناسبتهاي خاص منتشره شده ،  در جاي مخصوصي به مراجعين معرفي ميگردند .

تمديد تلفني

امانت بين كتابخانه اي

آگاهي رساني جاري به مراجعان از طريق نسب اطلاعيه ها ،پوستر ها و...

 

www.site-city.com/members/e-size-master

بيش از ششصد نشرية اينترنتي

www.216.167.28.192

از طريق اين سايت به 32مجله از 50مجله الكترونيكي دسترسي داشته باشيد

www.meer.net/~johnl/e-zine-list

الكترونيكي سراسر جهان

www.byte.com

اين سايت حاوي آرشيو مجله بايت از 5سال قبل مي باشد

www.computerworld.com

آخرين اخبار مربوط به دنياي كامپيوتر

www.discover.com

نشريه علمي شامل لينكهاي متنوع

www.enews.com

مقالات نمونه و اطلاعات اشتراك مربوط   به 300 مجله

www.newsweek.com

اخبار هفتگي به همراه نظرات و مقالات مختلف

www.popsci.com

جديدترين اخبار و مقالات چاپ شده به همراه لينكهاي مختلف

www.time.com

آخرين اخبار ورزشي ، علمي ، فرهنگي ، سياسي به علاوه مقالات متعدد

www.ereativity.com

جديدترين مقالات جالب و خواندني براي نوجوانان 14-8 سال

سـايـتـهـاي جـذاب خـارجـي

www.fishbase.org

انواع ماهيها

www.epicurious.com

تهيه و پخت انواع غذاها

www.webpan.com/msauers/libdir

نشاني كتابخانه هاي دنيا

www.bartleby.com

مجموع كتابهاي مرجع

www.hilink.com.au/times

ساعت دقيق تمام كشورهاي دنيا

www.weather.com/int

پيش بيني بين المللي وضعيت هوا

مـتـفـرقـه

www.mos.org

موزه علوم

persianart.cjb.net

كلكسيون هنر ايراني

www.nationalgallery.org.uk

گالري ملي لندن

www.louvre.fr/louvre.htm

موزه لوور

www.moma.org

موزه هاي هنري مدرن

www.britishmusem.co.uk

شركت موزه انگليس

www.chowhound.com

يك تابلوي اعلانات زنده

www.globexplorer.com

ديدن تصوير ماهواره اي محل زندگيمان

www.metaspy.com

 سرگرم هستندWeb مشاهده ساير افرادي كه در

www.sportspages.com

فهرستي از 10سايت برتر ورزشي

www.wheregeorge.com

تعقيب خط سيريك اسكناس يك دلاري با شماره سريال آن

www.halfbakery.com

محلي براي يافتن ايده هاي جديد

www.quickbrowse.com

تركيب نتايج جستجوي اخبار از سايتهاي خبري

image.google.com

يافتن تصاوير مورد نظرتان

www.whatis.com

مكاني براي پيدا كردن پاسخ سئوالات

www.concentric.net/nastorm/me

روانكاري از طريق اينترنت

www.techsetgo.com

تكنيكهاي پي سي ، درايوهاي لازم ، downloadسايتهاي

www.windowstracker.com

بيش از 4000 برنامه كاربردي ، برنامه هاي ترميمي و به روز رساني ويژه كامپيوترهاي شخصي تحت ويندوز

www.domainnotes.com

آخرين اخبار مربوط به نام حوزه ها ، مقالات ...پربار و

www.turboclip.com

براي دسترسي به اطلاعات سفارشي و سازمان يافته

www.grc.com

آگاهي از نقاط آسيب پذير كامپيوترتان

www.technocopia.com

راهنما براي درك روش زندگي در دنياي تكنولوژي پيشرفته

www.kingcode.com

براي برنامه نويسانonlineيك ابزار ارجاعي

www.admwin.com

يك مجموعه بزرگ از منابع كامپيوتر و تكنولوژي اطلاعات

www.corante.com

سرويس خبري مستقل براي درك بهتر ايده ها ، موضوعات تكنولوژيكي و مسائل مالي

www.reallybig.com

بيش از 1000پيوند به سايتهاي طراحي صفحات وب

www.sonicnet.com

بهترين سايت موسيقي

www.mountainzone.com

گزارشهاي روزانه مربوط به كوهنوردي

www.netscape.com

دسترسي به دامنه وسيعي از منابع خبري و همچنين استفاده از پست الكترونيكي

www.onelook.com

مجموعه اي از فرهنگهاي لغات به زبانهاي مختلف

 

 

  نرم افزارهاي كتابداري ايراني

  نوسا، سيمرغ

  ماوا

  گنجينه

  شتاب كتابدار        

  پارس آذرخش
  سيستم كتابداري الشن

   كاوش

  كتابخانه ديجيتالي ايزايران

 نرم افزارهاي كتابداري خارجي      

 Innovative Interfaces

 LibraryCom

 

 

 

 

 

  معروفترين نرم افزار كتابداري جهان:

 Innovative Interfaces

 Innovative’s state-of-the-art systems

 are used by thousands of libraries of

 all types and sizes in 35 countries

 around the world—a powerful

 testament to the reliability and

 flexibility of our software.

 For twenty-five years, Innovative has

 provided libraries with the tools to

 efficiently serve their patrons,

 continually developing tools as

 demands change and needs evolve.

 Which product is right for you? Learn

 more about how Innovative helps

 libraries of all types meet their

 integrated library system needs

 

گزارش كاملي از نرم افزارهاي  كتابداري و اطلاع رساني در جهان از سايت Directory.net

Software

Reference > Libraries > Library and Information Science > Software

Categories

Virtual Reference

Websites

LibSuite -- http://www.libsuite.com/
   Libsuite is a Application Service Provider for Library Automation software LibSuite.

Sagebrush Corporation -- http://www.sagebrushcorp.com/
   Offers library automation software, library cataloging services, union catalog, data conversion, MARC records, Winnebago Spectrum, Athena, reading programs, scanners, WebManager.

Integrated Library System Reports -- http://www.ilsr.com/
   An electronic newsletter designed to assist information professionals with integrated library system issues. ILSRs mission is to locate up-to-date IOLS information, provide an IOLS reference database, and track new IOLS industry developments and trends.

Neuton Data Systems -- http://www.neuton.net/
   School library automation products and services. DOS-based.

Church Related Online Software Systems (CROSS Systems) -- http://www.cross-products.com/
   Library 1.7 online cataloging automation software for books, videos, tapes, CDs; and Inventory 1.3 asset management and tracking for clergy, churches, schools, businesses, and personal applications. Windows 3.x/9x/NT.

KLAS, Keystone Library Automation System -- http://www.klas.com/
   Provides full service software, hardware, and support solutions for library automation. KLAS is a fully integrated solution applicable to many types of libraries, particularly those serving geographically diverse patron communities.

Auto-Graphics, Inc. -- http://www.auto-graphics.com/
   Suppliers of library automation software, electronic content management, and electronic publishing solutions, including thelibrarycard.net.

Remote User Authentication in Libraries -- http://library.smc.edu/rpa.htm
   Links to reports on remote authentication in libraries, to software that supports authentication and to user authentication in general. Maintained by Steve Hunt, Santa Monica College Library.

The Library Corporation (TLC) -- http://www.tlcdelivers.com/
   Native Windows NT fully integrated library automation system. Cost effective access to current information technology.

Andrew Osborne's Library Automation Pages -- http://libinfo.com/libauto.html
   Offering information to systems librarians on a variety of library systems and vendors.

ADLIB Information Systems -- http://www.adlibsoft.com/
   Specializes in library management systems and software; archive and records management systems; document management and control systems; membership systems and image database applications.

Cadomel Library Management Systems -- http://home.clara.net/cadomel/index.htm
   Library automation systems for school and other small libraries, including barcode labels and scanners.

Library Automation Management -- http://libraryautomation.com/
   Provides a combination of consulting, implementation, and integration services specifically for the small and medium-sized school, special, or public library.

OCLC WebExpress Service Center -- http://www.oclc.org/webexpress/
   Provides an affordable library tool that creates and customizes an integrated gateway to a library's electronic services. Consolidates resources so patrons find the materials they're seeking with one convenient interface.

ResourceMate -- http://www.resourcemate.com/
   Library cataloging, searching, and circulation software for churches and schools. Windows 3.1/9x.

Innovative Internet Applications in Libraries -- http://www.wiltonlibrary.org/innovate.html
   Highlights examples of effective use of the Internet in the following categories: virtual reference desks, innovative Internet librarians, library e-journals, image maps in public library sites, e-mail subscription newsletters in public libraries, book and reading lists, special collections (exhibits), and online catalogs.

ALICE Library Automation System. -- http://www.softlink.com.au/
   Known as ALICE in Europe and Australia, ANNIE in America, EMBLA in Iceland, and OASIS elsewhere. Particularly strong in school libraries but also in other areas. Vendor is Softlink (Australia).

Softlink Europe Library Automation -- http://www.softlink.co.uk/
   Softlink Europe Library Automation Software, suppliers of the Alice library automation and management software and BookWizard.

Book Systems -- http://www.booksys.com/
   School library catalog system with free MARC record retriever.

Prism Computer Solutions -- http://www.prismcomputer.ca/
   Software automation for schools, public libraries, special libraries, and corporate libraries.

Biblio Tech Review -- http://www.biblio-tech.com/
   Electronic journal covering library automation, software, library computerisation, text retrieval, electronic publishing and digital libraries reviews.

Endeavor Information Systems, Inc. -- http://www.endinfosys.com/
   Developers of Voyager integrated library systems and other library automation products.

Data Research Associates, Inc. -- http://www.dra.com/
   DRA provides library automation systems, electronic networking services and other related services for libraries.

Library automation software by New Generation Technologies Inc. -- http://www.librarysoft.com/
   Library automation software that includes catalog, circulation, OPAC, MARC, and report generator.

EOS International -- http://www.eosintl.com/
   Offers client/server library automation for libraries. Includes demonstration version of software.

VTLS, Inc. -- http://www.vtls.com/
   Produces integrated solutions for managing library collections and creating digital libraries.

CDS/ISIS -- http://www.cds-isis.ca/
   Site of the North American distributor of CDS/ISIS, Unesco's library management software.

Total Knowledge Management -- http://www.tkm.mb.ca/
   TKM is a developer of library maintenance software and internet services.

Sirsi Corporation -- http://www.sirsi.com/
   Library automation, archives, and Z39.50 resources software.

Ex Libris -- http://www.aleph.co.il/
   Developers of ALEPH integrated library system software.

Access-It Software Ltd. -- http://www.accessitsoftware.com/
   Library automation program designed for schools and small businesses with both Macintosh and Windows platforms.

BiblioMondo Inc. -- http://www.bibliomondo.com/
   Vendor that provides software for digital collections for library consortiums.

BookWhere 2000 Cataloging Software -- http://www.bookwhere.com/
   Software package that allows the user to search hundreds of library databases via the Internet and capture MARC records using the Z39.50 protocol. Free evaluation software is available.

MC2 Systems -- http://www.autolib.com/
   Low cost library management solutions for every type of library.

Very Innovative Webpacs -- http://faculty.quinnipiac.edu/libraries/tballard/webpacs.html
   Selection of Innovative Interfaces webpacs that either contain special features or display unusually good design.

Brodart -- http://www.brodart.com/
   Servicing the library community with library management software solutions, data conversion, and cataloging.

Mandarin Library Automation, Inc. -- http://www.mlasolutions.com/
   Software developer and hardware supplier offering Mandarin M3, authority control, web gateway, Z39.50 modules, serials and acquisitions, barcodes, web hosting, union catalog, and data conversion.

PhpMyLibrary -- http://phpmylibrary.sourceforge.net/
   PHP MySQL Library automation application. The program consist of cataloging, circulation, and the webpac module. The programs also has an import export feature.

Libdata.com -- http://demo.libdata.com/
   Fully Internet based library automation system. Does not require any software installation as it works with your browser across the Internet. Mainly for Churches and small private schools. Demonstration site.

Sagebrush Corporation Library Technologies -- http://www.sagebrushcorp.com/tech/
   Internet content management software which helps with focused learning and provides faster Internet access for libraries.

Library Automation Resources -- http://www.mts.net/~automate/resource.html
   Includes systems vendors, listservs, surveys and reviews, and automation relating to specific library functions. Last updated September 2000.

LibSmart -- http://www.geocities.com/libsmartsoftware/
   Automation software aimed at small libraries.

Koha - Open Source Library System -- http://www.koha.org/
   Free Open Source Library System, which has a full catalogue, opac, circulation, member management and acquisitions package.

Open Source Systems for Libraries News -- http://www.oss4lib.org/
   News site for open source systems for libraries.

Greenstone Digital Library Software -- http://www.greenstone.org/english/home.html
   Greenstone is a suite of open-source software for building and distributing digital library collections.

Library Technology Guides -- http://www.librarytechnology.org/
   Guides to library automation in a number of specialized categories.

IS Oxford -- http://www.isoxford.com/
   Information about the Heritage Library Management System.

Innovative Interfaces Inc. -- http://www.iii.com/
   Information about Millennium, a Web and Java library system.

The Library Portal -- http://24.123.59.34:83/
   Web access solution for libraries. Allows librarians to monitor, track, and define library policy for internet access. Ties all electronic resources into a single interface.

Automation Trends: ARL Libraries -- http://www.librarytechnology.org/arl.pl
   Listing of systems used by member libraries.

Epixtech UK -- http://www.epixtech.co.uk/
   Supplier of library automation software and systems. With product information and sales.

course/control -- http://coursecontrol.sourceforge.net/
   Reserves management system, with information and free download.

Epixtech -- http://www.epixtech.com/
   Library automation systems, including iPac. Includes product information and support.

DIAKON Systems -- http://diakonsystems.com/
   Providers of PC Card Catalog, a library automation system for smaller libraries. Product information and demo download.

Talis Information -- http://www.talis.co.uk/
   Supplier of computer systems to public and academic libraries in the UK and Ireland. With news, products and services.

Pustaka -- http://www.pustaka.com.my/
   Product information.

Lending Library Software -- http://www.4infovision.com/llsoftware.html
   Library automation software information including features and pricing.

QwikBooks Library Automation System -- http://www.members.cox.net/qwikbooks
   Library automation software using SQL database technology. It will run with both MySQL Server and Microsoft SQL server/MSDE database servers.

Dynix -- http://www.dynix.com/
   Library automation systems, imaging, cataloging and archiving software.

Minisis -- http://www.minisisinc.com/
   Database management software. Product information and support.

Spydus -- http://www.sanderson.net.au/library.htm
   Integrated library automation system designed to meet the needs of today's library, museum, historical society, art gallery, or information resource center.

Libero -- http://www.libero.com.au
   Library Managment System is used in Public and Corporate libraries, Academic as well as Government Libraries. Australian owned and designed.

MyLibrary -- http://dewey.library.nd.edu/mylibrary/
   Open source software for customizable library portals.

 كتابخانه كنگره آمریکا 

مجموعه اين كتاب ها كه گرد آورى آن توسط توماس جفرسون آغاز شد اكنون بالغ بر ۱۰۰ ميليون فقره است.


در مركز واشينگتن دى سى، درست آن طرف خيابان از جهت عمارت كنگره آمريكا، يك كتابخانه با شكوه، با ستون هاى بلند، با سقف هاى كاشى كارى و بيش از ۵۰۰ مايل طبقه كتاب وجود دارد كه انباشته از انتشارات از سراسر دنيا است. اينجا كتابخانه كنگره است.       قرائت خانه بخش آفريقا و خاورميانه کتابخانه کنگرهاين كتابخانه كه در سال ۱۸۰۰، هنگامى كه ايالات متحده به زحمت يك كشور۱۰ ساله محسوب مى شد، به دنبال تصويب قانونى توسط كنگره به وجود آمد و منظور از تاسيس آن به وجود آوردن يك كتابخانه مرجع براى كنگره نو پا بود كه بنا بر قوانين مصوبه براى اين ملت جوان داراى 'كتاب هايى باشد كه ممكن است براى استفاده كنگره مفيد واقع گردد.....' اين كتابخانه با يك بودجه ۵،۰۰۰ دلارى تاسيس شد و مكان آن در عمارت جديد كاپيتول بود. اما در اوت ۱۸۱۴ سربازان اشغالگر انگليسى عمارت كاپيتول را آتش زدند، و محتويات اين كتابخانه كوچك را به آتش كشيدند يا به يغما بردند.


يك ماه پس از تخريب كتابخانه، پرزيد نت بازنشسته توماس جفرسون كتابخانه شخصى خودش را به عنوان جانشينى براى آن پيشنهاد كرد. جفرسون ۵۰ سال را صرف گرد آورى كتابهايش كرده بود، و به قول او ' هرچيز كه به آمريكا ارتباط پيدا مى كرد، و در حقيقت آنچه كه در هر زمينه علمى كمياب و گران بها بود ' در بين آنها وجود داشت. كتابخانه او يكى از با ارزش ترين كتابخانه هاى آمريكا به شمار مى رفت.


مجموعه جفرسون شامل كتاب هايى به زبان هاى خارجى و مجلاتى از فلسفه، علم، ادبيات و ساير موضوعاتى بود كه عموما' به آنها به عنوان قسمتى از كتابخانه قوه قضائيه نگريسته نمى شود. جفرسون كه پيش بينى مى كرد هنگام تقديم كتاب ها به كنگره جدال هايى در مورد اين كلكسيون پيش بيايد، نوشت : 'من نمى دانم كه اين محتوى هيچ شاخه اى از علم باشد كه كنگره مايل باشد آنها را از مجموعه خود حذف كند. در حقيقت هيچ موضوعى نيست كه يك عضو كنگره گاهگاهى به آن مراجعه نكند'.


در ژانويه ۱۸۱۵ كنگره پيشنهاد جفرسون را پذيرفت، و ۲۳۹۵۰ دلار براى ۶۴۸۷ كتاب آن اختصاص داد كه پايه اى شد براى آنچه كه امروز يكى از كتابخانه هاى بزرگ دنيا است. اعتقاد جفرسون كه همه موضوعات براى كتابخانه نيروى قضايى آمريكا داراى اهميت است امروز نيز يك فلسفه غالب و منطق كتابخانه كنگره محسوب مى شود.


در عرض دو قرن از تاسيس كنگره تا كنون، كلكسيون آن كه اكنون در سه ساختمان آن طرف كاپيتول جاى گرفته است چنان رشد كرده كه محتوى بيش از ۱۷ ميليون كتاب، و نيز ۹۵ ميليون نقشه، نسخه دست نويس، عكس، فيلم و اسناد صوتى و تصويرى مواد چاپى و طرح هاى مختلف و ساير مجموعه هاى مخصوص است كه در بيش از ۵۰۰ مايل قفسه جاى گرفته است. هر شخص بالاتر از سن دبيرستانى (۱۸ سال) مى تواند از كتابخانه استفاده كند.


كلكسيون هاى اين كتابخانه دائما' بررسى شده و آخرين پديده ها به آن افزوده مى شود و اين كار از طريق مبادلات با كتابخانه هاى آمريكايى و خارجى، هدايا و مواد دريافت شده توسط سازمان هاى محلى، ايالتى، و فدرال و نيز دولت هاى خارجى، خريدها و سپرده هاى مربوط به حق تاليف صورت مى گيرد. اقلامى كه به اين كلكسيون ها افزوده مى شوند تقريبا' ۳۵،۰۰۰ قلم در هفته هستند. هر سال بيش از يك ميليون نفر از اين كتابخانه ديدن مى كنند.


براى دريافت اطلاعات بيشتر راجع به كتابخانه كنگره روى www.loc.gov كليك كنيد.

تبلیغات

                 مجموعه منابع كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران

مجموعه كتابخانه مركزي و مركز اسناد دانشگاه تهران حاوي بيش از يك ميليون مدرك، شامل كتابهاي چاپي ، نشريات ادواري، نسخه هاي خطي ، ميكروفيلم ها ، نسخه هاي عكسي ، اسناد و عكس هاي تاريخي ، كتاب هاي چاپ سنگي ، پايان نامه‌هاي تحصيلي ، اسناد و مدارك علمي ، نقشه‌ها و كتاب‌هاي درسي و مراجع و منابع الكترونيكي است.

کتابهای چاپی

مجموعه كتاب هاي چاپي فارسي و عربي كتابخانه در حال حاضر بالغ بر 200000 جلد است كه شامل بيش از 110000 عنوان مي‌شود و روزبه‌روز بر تعداد اين مجموعه افزوده مي‌گردد. اين مجموعه از نظر موضوع بسيار متنوع و در زمينه‌هاي مختلف علمي ، ادبي و هنري است.

مجموعه كتاب‌هاي چاپي لاتين بيشتر به زبان انگليسي و نيز به زبان فرانسوي ، آلماني ، روسي ، ايتاليايــي و برخي زبان‌هاي ديگر است و بالغ بر بيش از 100000 جـلد و در حدود 80000 عنوان است . اين مجموعه بيشتر شامل موضوعات مربوط به شرق شناسي ، ايران‌شناسي، اسلام شناسي ، نسخه شناسي ، كتابداري و اطلاع رساني و كتاب‌هاي مرجع است و در مخازن 3و4 و تالار مرجع (ابوريحان)  و تالار ايرانشناسي(محمد علي جمالزاده)  از طريق برگه‌دان‌هاي مستقر در طبقه اول و شبكه رايانه‌اي كتابخانه قابل بازيابي است و تعداد كتب انگليسي و ساير زبانهاي لاتين  بالغ بر 120000 جلد مي باشد.

نشريات ادواری

مجموعه نشريات ادواري فارسي كتابخانه مركزي و مركز اسناديكي از مهم‌ترين و بزرگترين مجموعه‌هاي نشريات فارسي در كشور به شمار مي‌رود و در حال حاضر شامل حدود 1600 عنوان مجله و حدود 3000 عنوان روزنامه فارسي است. مجموعه نشريات ادواري لاتين شامل حدود 3600 عنوان مجله ، بيشتر به زبان انگليسي و نيز تعدادي به زبان فرانسوي ، آلماني ، ايتاليايي ، روسي و زبان‌هاي ديگر و 15 عنوان روزنامه است. اين مجموعه بنا بر نيازهاي آموزشي رشته هاي مختلف دانشگاهي و زمينه‌هاي مختلف پژوهشي گرد آوري شده است. دوره‌هــاي صحافي شده نشريات فارسي و عربي ، شامل بيش از 300000 جلد در مخزن 7 كتابخانه و دوره‌هاي صحافي شده نشريات لاتين ، شامل بيش از 150000 جلد در مخزن 5 كتابخانه نگهداري مي‌شود. مجموعه نشريات كتابخانه از طريق كاردكس‌هاي موجود در بخش نشريات و شبكه رايانه اي كتابخانه قابل بازيابي است.

نسخه های خطی

اين مجموعه شامل حدود 17000 جلد كتاب خطي ، به زبان فارسي و عربي و تركي است .  ميان اين مجموعه تعداد بسياري نسخه هاي نفيس ، نسخه‌هاي كهن و نسخه‌هايي به خط مؤلف و علما و مشاهير وجود دارد. اين مجموعه از طريق هجده جلد فهرست نسخه‌هاي خطي كتابخانه مركزي و فهرست‌هاي انتشار يافته مجموعه نسخه‌هاي خطي دانشكده‌هاي ادبيات ، الهيات ، پزشكي و حقوق و نيز شبكة رايانه‌اي كتابخانه قابل بازيابي است و در گنجينه نسخه‌هاي خطي در طبقه اول كتابخانه نگهداري مي‌شوند.

اسناد تاريخی

مجموعه اسناد تاريخي شامل فرمان‌ها ، احكام، نامه‌ها ، قباله‌ها ، وقف نامه‌ها ، عقدنامه‌ها، اسناد مالي و غيره است و در حدود 60000 برگ سند را در بر مي‌گيرد. وجود يك برگ سند مورخ 866 ق . مربوط به توليت آستان سلطان شيخ محمود، دو مجموعه سند متعلق به دورة صفوي و مجموعه اسناد و نامه‌هاي برخي معاصران، از جمله سيد محمد علي جمالزاده، از جمله ويژگي‌هاي ارزشمند اين مجموعه است. اين مجموعه در حال حاضر در حال سازماندهي و فهرست نويسي است و برخي اوراق آن از طريق فهرست‌هاي چاپ شدة نسخه‌هاي خطي قابل بازيابي است و در گنجينة نسخه‌هاي خطي كتابخانه نگهداري مي‌شوند.

ميكروفيلم ها و نسخه هاي عكسي

اين مجموعه شامل حدود 8500 حلقه ميكروفيلم و 7500 جلد نسخه عكسي است. بخش بزرگي از اين مجموعه از روي برخي نسخه‌هاي خطي كتابخانه داخل و خارج از كشور تهيه شده است. تعداد بسياري از ميكروفيلم‌هاي اين مجموعه، به منظور حفظ نسخه هاي ارزشمند و نيز ارائه تصوير به درخواست كنندگان، از روي نسخه‌هاي خطي موجود در كتابخانه تهيه شده است، در اين مجموعه همچنين ميكروفيلم بخشي از نشريات قديمي ايران وجود دارد. اين مجموعه از طريق سه جلد فهرست ميكروفيلم‌هاي كتابخانه مركزي و مركز اسناد قابل بازيابي است و در محلي در نيم طبقة دوم كتابخانه مركزي نگهداري مي‌شوند.

عكس‌هاي تاريخي

اين مجموعه شامل 22000 قطعه عكس از رجال، مناظر و ابنية ايران مربوط به دورة قاجار و پهلوي است . تعدادي از اين عكس ها از روي مجموعه عكس‌هاي متعلق به ادارة بيوتات سلطنتي ناصرالدين شاه و آلبوم‌هاي برخي از رجال دورة قاجار و معاصر تهيه شده است. اين مجموعه از طريق دو جلد فهرست عكس‌هاي تاريخي ايران قابل بازيابي است و در مخزن ميكروفيلم‌ها و نسخه هاي عكسي كتابخانه نگهداري مي شود.

كتاب‌هاي چاپ سنگي

اين مجموعه بالغ بر 9000 جلد كتاب چاپ سنگي ، به زبان فارسي، عربي ، تركي و اردو است . شيوة طبقه بندي كتاب هاي چاپ سنگي براساس قطع كتاب است و شماره راهنماي آنها با حروف D،C، B،A مشخص شده است. اين مجموعه از طريق برگه‌دان ويژه‌اي در بخش خطي كتابخانه مركزي و مركز اسناد و شبكه رايانه‌اي كتابخانه قابل بازيابي است و در محل ويژه‌اي در نيم طبقه دوم كتابخانه نگهداري مي‌شود.

پايان نامه‌هاي تحصيلي 

اين مجموعه بالغ بر 45000 عنوان پايان نامة تحصيلي دانشجويان دانشگاه تهران از 21 دانشكده و مؤسسات و مراكز وابسته به دانشگاه تهران ، در مقاطع كارشناسي (رشته‌هاي دانشكده هنرهاي زيبا) ، كارشناسي ارشد و دكتري است و روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي‌شود. قديمي‌ترين پايان نامه‌هاي موجود در اين مجموعه مربوط به دارالمعلمين عالي و مربوط به سال تحصيلي 1311-1312 است. اين مجموعه از طريق برگه‌دان‌هاي موجود در جنب بخش اسناد و پايان نامه‌ها و شبكه رايانه‌اي كتابخانه قابل بازيابي است و در مخزن 6 كتابخانه نگهداري مي‌شوند و شامل پايان‌نامه‌هاي قديمي (از ابتدا تا سال 1367) و پايان نامه‌هاي جديد ( از سال 1368 به بعد) است.

اسناد و مدارك علمي

اين مجموعه شامل گزارش‌ها ، مقالات سمينارها ، نشريات سازماني ، قوانين و آيين نامه ها، اساسنامه‌ها، آمارنامه ها ، سالنامه‌ها ، تقويم‌ها و غيره است و در حدود 40000 سند و مدرك علمي به زبان فارسي و عربي و در حدود 20000 سند به زبان‌هاي ديگر را در برمي‌گيرد. سه سالنامة ايران مربوط به سال‌هاي 1290 و 1291 و 1292 ش كه به صورت چاپ سنگي است و تقويمي مربوط به سال 1268 ق از جمله قديمي‌ترين مدارك موجود در اين مجموعه هستند. كار فهرست نويسي و سازماندهي اين مجموعه در حال حاضر در بخش اسناد و پايان‌نامه‌هاي  كتابخانه در حال انجام است . اين مجموعه در مخزن 6 كتابخانه نگهداري مي‌شود.

كتاب‌هاي درسي

اين مجموعه شامل مجموعة كتاب‌هاي درسي مدرسة دارالفنون و كتاب هاي درسي دوره‌هاي مختلف وزارت فرهنگ قديم و آموزش و پرورش (تا سال 1370) بالغ بر 5000 جلد است و در مخزن 6 كتابخانه نگهداري مي‌شود .

نقشه‌ها

اين مجموعه شامل نقشه‌هاي قديم و جديد ايران ، استان ها و شهرستان‌هاي مختلف كشور، نقشه‌هاي جهان و كشورهاي مختلف دنياست. اين نقشه ها بيشتر به زبان فارسي ، انگليسي و فرانسوي هستند . در اين مجموعه پنج نقشه قديمي وجود دارد كه چاپ سنگي هستند. كار فهرست نويسي و سازماندهي اين مجموعه در حال حاضر در بخش اسناد و پايان نامه‌ها در حال انجام است . اين مجموعه در فايل‌هاي ويژه اي در مخزن 6 كتابخانه نگهداري مي‌شود.

منابع و مراجع الكترونيكي

اين مجموعه شامل لوح‌هاي فشرده تهيه شده از مجموعة كتابخانه، شامل كتاب‌هاي چاپي، نشريات ، نسخه‌هاي خطي و ميكروفيلم ها و اسناد و مدارك علمي است. اين مجموعه در بخش فناوري اطلاعات كتابخانه نگهداري مي شود.

 برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به این آدرس مراجعه نمایید :

http://library.ut.ac.ir/fa/lib.htm